רגע לפי ביטולו: הוכפל מימוש המענק לרוכשי דירה חדשה בפריפריה