מערערים על החלטת שמאי מקרקעין? ככל הנראה תפסידו

מערערים על החלטת שמאי מקרקעין? ככל הנראה תפסידו