מסמך מדיניות לבחינת בקשות להיתרי בניה למבני מגורים המוגשות מכח תמ"א 38

מסמך מדיניות לבחינת בקשות להיתרי בניה למבני מגורים המוגשות מכח תמ"א 38