כל המוסיף – מוזיל: כמה עולה לנו החדר החמישי?

כל המוסיף – מוזיל: כמה עולה לנו החדר החמישי?