חזרת הרוכשים הקפיצה היקף המשכנתאות ל-4.1 מיליארד שקל

חזרת הרוכשים הקפיצה היקף המשכנתאות ל-4.1 מיליארד שקל