התחזית האופטימית – תשלמו יותר שכר דירה; התחזית הפסימית – תשלמו הרבה יותר