המינהל מעכב סיום מכרזים לבניית יותר מ־2,100 דירות

המינהל מעכב סיום מכרזים לבניית יותר מ־2,100 דירות

Call Now Button