היטל ההשבחה הפך למרכיב מפלצתי

היטל ההשבחה הפך למרכיב מפלצתי