האם עיריית ת"א אכן דואגת למקומות חניה על-פי החוק?

האם עיריית ת"א אכן דואגת למקומות חניה על-פי החוק?

Call Now Button