דרושים

דרושים

לרשות מקרקעי ישראל דרוש/ה: מרכז/ת בכיר/ה שמאות במרחב עסקי דרום. משרה 305.
פרטים נוספים אודות המשרות ניתן למצוא באתר הרשות בכתובת: www.mmi.gov.il. את הטופס ניתן להוריד מאתר האינטרנט של נציבות שירות המדינה www.civil-service.gov.il.