בית משפט העליון ביטל זמנית התיישנות על תביעת פיצוי על הפקעה

בית משפט העליון ביטל זמנית התיישנות על תביעת פיצוי על הפקעה

בתקדים מבית משפט העליון נקבע ע"י הרכב של 7 שופטים כי ישנה תקופת מעבר של 3 שנים החל מרגע הפסיקה לשם בירור מחדש ותביעת וועדות מקומיות בגין הפקעה, גם הפקעות מקום המדינה.

לכתבה המלאה ב"דה מרקר".