אופטימיות בשוק הדל"ן בדרום: "הביקוש לא ייפגע בטווח הארוך"

אופטימיות בשוק הדל"ן בדרום: "הביקוש לא ייפגע בטווח הארוך"