תקן מספר 19

תקן מספר 19

פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין…(להמשך)

Call Now Button