קישורים

02/09/2014

כיצד גורמים למי שקונה דירה להבין שיש פרטים שחשוב ששמאי יבדוק בדירה הפוטנציאלית?9

24/07/2013

קישורים חיוניים

פורום שמאי מקרקעין נדל"ן בינלאומי חברת אפריקה – ישראל בע"מ : פרוייקטים ועוד מינהל מקרקעי ישראל – החלטות מינהל, נהלים, טפסים ועוד השער לנדל"ן ולמיסים בישראל […]