היטל השבחה

06/08/2019

שמאי דירות

חשיבות שירותיו של שמאי דירות אחד הצעדים החשובים ביותר במהלכה של עסקת נדל"ן הוא כל הקשור בהערכת שווי הנכס באמצעות שמאי לדירה (שמאי מקרקעין). הערכה זו […]
26/04/2015

היטל השבחה ודרכי ערעור

תפקיד שמאי המקרקעין, שיטת החישוב השמאית ודרכי הערעור מאת: חיים מסילתי (עו"ד), כלכלן ושמאי מקרקעין להורדה הקליקו כאן
15/01/2015

שיטת חישוב היטל ההשבחה

הדרך השמאית לחישוב היטל ההשבחה – האם יש מקום לשינוי ? עו"ד חיים מסילתי, שמאי מקרקעין השיטה הקיימת כיום – שיטת "המדרגות" שיטת חישוב היטל ההשבחה […]
02/01/2015

היטל ההשבחה הפך למרכיב מפלצתי

מאת: עינת פז-פרנקל (כלכליסט)
23/01/2012

היטל השבחה ותיקון 84 לחוק התכנון והבנייה

היטל השבחה: הבסיס החקיקתי לגביית היטל השבחה מצוי בתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן: חוק התכנון והבניה"). הועדה המקומית לתכנון ובנייה גובה היטל זה על […]