admin

23/01/2012

הכל על השינוי במס הרכישה

23/01/2012

היטל השבחה ותיקון 84 לחוק התכנון והבנייה

היטל השבחה: הבסיס החקיקתי לגביית היטל השבחה מצוי בתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן: חוק התכנון והבניה"). הועדה המקומית לתכנון ובנייה גובה היטל זה על […]
23/01/2012

כותרת שמאות מסחרית

טקסט לעמוד מאות מסחרית
23/01/2012

ערך ראשון של מילון מונחי נדלן

טקסט – ערך ראשון של מילון מונחי נדלן
22/01/2012

בחלוקת בית פרטי אחד לשלוש יחידות דיור ינתן פטור ממס שבח רק לאחת היחידות

בפס"ד (ע"א 4088/09) שניתן בימים אלה על ידי בית המשפט העליון נקבע כי, בחלוקת בית פרטי אחד לשלוש דירות, יוענק פטור ממס שבח רק לדירה אחת […]
22/01/2012

ת"א: משרד הביטחון השתמש בקרקעות, וישלם לבעלים

שמאי מטעם ביהמ"ש קבע: משרד הביטחון יפצה את בעלי הקרקעות בגבעת האנטנות בצפון תל אביב ב-1.6 מיליון שקל (מאת: שלומית צור – מעריב|NRG)
Call Now Button