שיתוף במקרקעין

שיתוף במקרקעין

כאשר ישנם מקרקעין הנמצאים בבעלות או חכירה של יותר מאדם אחד, ישנה חשיבות רבה להסדרת דרכי הניהול, השימוש, הזכויות והחובות – וכל דבר הנוגע במקרקעין המשותפים. אי הסדרת טיב ואופן היחסים שבין בעלי הזכויות במקרקעין, עלול להביא ביום מן הימים לסכסוך בין השותפים אשר יכול אף להסתיים בהליך של פירוק השיתוף ומכירת המקרקעין על ידי כונס נכסים – וזאת אפילו בניגוד לרצונם של מרבית מהשותפים.

לא מעט מבנייני המגורים בארץ, שבהם יש יותר מיחידת דיור אחת, אינם למעשה רשומים בפועל כבית משותף. במצב שכזה וללא הסכם בין כלל הדיירים המסדיר את אופן השיתוף והחלוקה שבין בעלי הזכויות, אין למי מהדיירים זכות קניינית לגבי הדירה שבה הוא גר, אלא, זכות בכל חלק וחלק מהמבנה, וזאת לפי חלקו היחסי בשותפות.

קיימות מספר דרכים לניהול מקרקעין כאשר מדובר במקרקעין המשותפים למספר בעלי זכויות. הדרך היעילה והמועדפת ביותר, הן מצדו של המחוקק, והן מצידם של השותפים להסדרת עניין השיתוף במקרקעין הינה בדרך של "הסכם שיתוף". להסכם השיתוף ישנו מעמד מיוחד בכך שהוא עשוי להיות תקף הן כלפי הצדדים החתומים והן כלפי צדדים שלישיים, בהתמלא תנאים מסוימים.