ריכוז שומות מכריעות שניתנו בשנים האחרונות

ריכוז שומות מכריעות שניתנו בשנים האחרונות

מצורף להלן קובץ אקסל המכיל ריכוז שומות מכריעות שניתנו.

שומות מכריעות

כמו כן, ניתן לצפות בשומות מכריעות באתר מועצת שמאי המקרקעין:

החלטות שמאי מכריע

Call Now Button