פנקסי רישום המקרקעין – האם ביתכם אכן ביתכם?

פנקסי רישום המקרקעין – האם ביתכם אכן ביתכם?

במדינת ישראל קיימת זכות עפ"י חוק לכל אדם, אזרח ותושב חוץ לעיין ולקבל העתקים
מן הרשום בפנקסי המקרקעין. כלומר, כל אדם יכול לדעת את מהות זכויותיו של אדם
אחר במקרקעין באופן חופשי…. (להמשך)

Call Now Button