נוהל מס' 36.21 בנושא: העברת זכויות במגורים במגזר העירוני – עדכון

נוהל מס' 36.21 בנושא: העברת זכויות במגורים במגזר העירוני – עדכון

Call Now Button