החלטת מינהל חשובה- 1245 , דמי היתר, דמי הסכמה, דמי היוון.

החלטת מינהל חשובה- 1245 , דמי היתר, דמי הסכמה, דמי היוון.

מצורף קישור להחלטת מינהל 1245, אשר עדכנה את החלטת 1186 בה דובר על אופן תשלומי דמי היתר, דמי הסכמה ודמי היוון.

חשוב לשים לב לענין פטור ואופן חישובו. לענין זה מצורף גם קישור למצגת אשר הוצגה בכנס עורכי דין ע"י מר חיים מסילתי.

 

החלטה 1245

 

מצגת המסכמת החלטות מינהל חשובות.

Call Now Button